Hipnózis újragondolva

Kollektív Transzérzékelés
generációs hívószófogalom-térkép
nyomáscsökkentés  helyett

Határok átlépése
Kollektív-Transzérzékelés

Hipnózistól a Kollektív-Transzérzékelésig

A hipnózissal való megismerkedésem legfőbb mozgatórugója, az emberi elme működésének gyakorlati megtapasztalása volt. Mivel a hipnózist nem csak megtanulni és mint egy ismétlőgépezet alkalmazni akartam, hanem mélységeiben is megismerni, így elindultam egyfajta felfedezőúton. És minél inkább elmerültem azokban a lehetőségekben, amelyekre ajtót nyitott, annál kíváncsibbá váltam. Leginkább arra, hogy vajon hol lehet a határa.

Mi az, ami az elmúlt 15 év alatt beigazolódott?

Egyrészt bizonyossá váltam abban, hogy a hipnózis, mint fizikai állapot, az emberi elme talán legérdekesebb és legizgalmasabb jelensége. Másrészt pedig, hogy mindezek ellenére, mostanáig csak az életminőség feljavításának különböző fokozatáig jutottunk el a segítségével. Természetesen a mai napig is kétségtelen számomra, hogy a fizikai betegségek gyógyulásával kapcsolatban nincs nála alkalmasabb “természetes” eszközünk. Ellenben abban a pillanatban, amikor a psziché területére becipeltük, segítség helyett csak tovább tartósította a káoszt és a zavarodottságott.

Mit is jelent ez?

Ha figyelmesen megvizsgáljuk a hipnózis különböző területeken történő alkalmazásainak kezdő és végpontjait, látható, hogy csupán a transzformáció vagyis a gondolatok kicserélésének szintjéig jutottunk el vele. Ugyanakkor, a transzformálás soha nem képes többre, mint életvitelünk felszínes feljavítására, vagyis a konfliktus által létrejött belső terhelés csökkentésére. Persze nincs ezzel semmi baj, hisz ez sem lebecsülendő eredmény. Ellenben érdemes ezzel kapcsolatban figyelembe vennünk a következőt.

A nyomáscsökkentés soha nem lesz azonos a változással. Ezért ha azt gondoljuk, hogy a gondolataink kicserélésének következtében életünk majd átalakul, tévhitünk csapdájában találjuk magunkat. Ez pedig idővel összeütközést hoz létre, melynek következtében a belső nyomás újra realizálódik. Azaz ugyan ott kötünk ki, ahonnan elindultunk. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy a hipnózis hasznavehetetlenebb eljárásmód lenne, mint a többi. Épp ellenkezőleg. Mivel jóformán az összes bevett módszer csak a nyomáscsökkentés szintjéig képes eljutni, még mindig a hipnózis az, amelyik a legdinamikusabban tudja ezt megtenni.

Lehet, ha másként viszonyulnánk e módszerhez, többre is képes lenne, mint régmúlt traumák felkutatására és azok átalakítására? Vajon képes-e túlmutatni ezen a megszokott kereten? Azaz túlléphetjük e segítségével a nyomáscsökkentés bűvös határát? Képes-e azzal kapcsolatban segítséget adni, hogy gondolkodásmódunk átfordulhasson és egy merőben más szintre emelkedhessen?

Az ezekre adandó válaszok megtalálásának eredményeképp született meg a Kollektív Transzérzékelés technikája.

Kollektív Transzérzékelés
Kulcs a Csúcspont-energiához

Az élet, akárcsak az ember, nem más, mint energiakapcsolódások különböző megnyilvánulási formája. A fizikai energiánk megtartásához táplálékra, napfényre van szükségünk. De vajon milyen energiaforrásra van szüksége a pszichének ahhoz, hogy ne csak vegetáljon? Ahhoz, hogy a psziché képes legyen megvalósítani valódi rendeltetését – vagyis ne csak vegetáljon – előbb vagy utóbb el kell jutnia ahhoz az energiaforráshoz, amely az emberi létezés legmagasabb szintű formája. Ezt az állapotot csúcspont-energiának neveztem el.

A csúcspont-energia az az állapot, amikor nincs bennünk semmiféle érdek, vagy bármilyen jellegű gondolati mozgás, csak a szeplőtlen és tiszta energia létezik.

A csúcspont energiához sajnos közvetlen mód nem tudunk eljutni. Vagyis nem lehet semmilyen előre megtervezett és gondosan felépített gyakorlattal megtalálni még akkor sem, ha azokkal az energetikai módszerekkel próbálkozunk, melyek napjainkban ismertté váltak. Ugyanis addig, amíg cselekvéseinknek bármilyen indíttatása illetve célja van, továbbra is csak a gondolat felségterületén járunk. Ám a csúcspont-energia állapota pontosan ott kezdődik, ahol már nem a gondolat, vagyis az Én felségterülete.