ITS  —

Hipnózistól a Kollektív-Transzérzékelésig

A Kollektív Transzérzékelés segítségével a gondolatok kicserélése helyett  egy forradalmi eljárást alkalmazva, úgynevezett nyitó/bontó-kérdéseket helyezünk el a tudat felszíne alá – meglazítva ezzel az “Én”-t körülvevő ideaburkot. Ennek hatására pedig az elme egy speciális, kivételesen friss, kreatív állapotba kerül.

Kollektív Transzérzékelés

egy forradalmi eljárásmód 

Hipnózistól a Kollektív-Transzérzékelésig

A hipnózissal való megismerkedésem legfőbb mozgatórugója, az emberi elme működésének gyakorlati megtapasztalása volt. Mivel a hipnózist nem csak megtanulni és alkalmazni akartam, hanem mélységeiben is felfedezni, így közel 15 évig tartó folyamatos kutató munkát végeztem az Ultra-Deep hipnózis, az Ultra-Hight hipnózis, és a Szomato-hipnoterápia területein. És minél inkább elmerültem azokban a lehetőségekben, amelyekre ez idő alatt ajtót nyitott, annál kíváncsibbá váltam. Leginkább arra, hogy vajon hol lehet a határa.

Mi az, ami az elmúlt 15 év alatt beigazolódott?

Egyrészt bizonyossá váltam abban, hogy a hipnózis, mint fizikai állapot, az emberi elme egyik legérdekesebb és legizgalmasabb jelensége, illetve  a fizikai betegségek gyógyulásával kapcsolatban nincs nála alkalmasabb “természetes” eszközünk. Ugyanakkor, ha figyelmesen megvizsgáljuk a hipnózis alkalmazásának (hipnoterápia, pszichoterápia, egyéb alternatív módszerek) kezdő és végpontjait, látható, hogy csupán transzformációra, másként kifejezve: gondolatok kicserélésére használjuk. Azonban a transzformálás soha nem lesz képes többre, mint életünk felszínes feljavítására, vagyis a konfliktusok által létrejött belső terhelések csökkentésére. Természetesen ez sem lebecsülendő eredmény, ellenben ha abba a tévhitbe esünk, hogy a nyomáscsökkentés azonos lenne a változással, tévúton leszünk. Tehát azt propagálni, hogy a gondolatok átalakítása képes pszichológiai változást előidézni, nem csak hogy tudatlanságra vall, de a tények súlyos elferdítése is.

Vajon, ha másként viszonyulnánk e technikához, többre is képes lenne, a gondolatok kicserélésénél? Azaz túlléphetjük e a hipnózis segítségével a nyomáscsökkentés határát, és képes-e abban segíteni, hogy gondolkodásmódunk átfordulhasson és egy új szintre emelkedhessen?

Az ezekre adandó válaszok megtalálásának eredményeképp született meg a Kollektív Transzérzékelés illetve a Csúcspont-energiához való kapcsolódás technikája.

Csúcspont-energia

A szorongás, a nyugtalanság, a félelem, és még számos lelki zűrzavar elsősorban abból adódik, hogy képtelenek vagyunk átlátni és megérteni egy probléma folyamatrendszerét. Ugyanis ahhoz, hogy ezt megtudjuk tenni, egy kivételesen aktív, azaz figyelő tudatra van szükségünk. Ugyanakkor, pszichénk csak akkor képes erre az állapotra, ha megfelelő mennyiségű energiához juthat. Vagyis ha folyamatos energiapazarlások végett kimerültté válik, képtelen lesz felismerni az adott élethelyzetet generáló állapotokat. Ezért, ha gondolkodásmódunk az energiapocséklás útját támogatja (például a gondolatok átalakítása) – elménk tompává válik és képtelen lesz a megértésre. Az értetlenségből származó válaszreakciók pedig csak további konfliktusokat generálnak.

A feladatunk tehát kettős. Egyrészt be kell fejezni az energiapocséklás folyamatát (ITS), másrészt pedig utat kell nyitnunk ahhoz az energiaforráshoz, amit Csúcspont-energiának neveztem el.

Csúcspont-energia az az állapot, amikor már nincs bennünk semmiféle érdek, illetve bármilyen jellegű gondolati mozgás, csak a szeplőtlen és tiszta energia létezik.

Kollektív-Transzérzékelés

A hipnózis újszerű alkalmazásának lényege, hogy a transzformáció helyett, egy speciális technika segítségével úgynevezett nyitó/bontó-kérdéseket helyezünk el a tudat felszíne alá, amely lépésről lépésre lazítja meg az „Én”-t körülvevő ideaburkot. Ennek hatására az elme kivételes aktivitásra tesz szert, majd a gondolkodás mechanizmusán keresztül egy merőben más irányt vesz fel. Így a direkt irányítás helyett közvetett úton segítjük elő a kiteljesedés lehetőségét addig a pontig, amíg a Kollektív Transzérzékelés állapota át nem veszi az irányítás menetét. Ennek következtében a kliensben a cselekvés figyelésének segítségével természetesen úton jönnek létre a komplex megértések. Mivel mindez élő szinten zajlik az időközben megjelenő Csúcspont-energia támogatásával felismeréseink a tudat legmélyebb szintjét érik el, függetlenül a problémát kiváltó okoktól, illetve múltbéli események hatásaitól. Mindezek következtében pedig őrzött traumáink is a maguk természetes ritmusaiban oldódnak fel és vállnak irrelevánssá.

Kollektív

Transzérzékelés

LÉPJ ÚJ SZINTRE!

ITS KÉPZÉS

Pszichológiai és egyéb módszereink ugyanannak a gondolkodásmódnak a termékei, amely magát a problémát is létrehozta. Ez tény. Épp úgy, mint ahogy az is, hogy egyetlen lelki gond sem oldható meg ugyanazon a szinten, amelyen az létrejött. Ezért ha segítői tevékenységedben valódi áttörésre vágysz, kognitív képességednek új szintre kell lépnie.  Az ITS szemlélete pontosan ebben segít. 

KAPCSOLÓDÁS TANFOLYAM

Élni annyit jelent mint kapcsolódni. Vagyis problémáink gyökere valójában a kapcsolatokban rejlik. Tehát ha megértjük kapcsolatainkat és ezáltal képessé válunk arra, hogy teljes egészében megismerjük az életet, felfedezhetjük Intelligenciánkat. Ezáltal pedig gondjainkra már nem a félelem által tekintünk, hanem az elme és a szív harmóniáján keresztül. A szeretet pedig minden nehézséget felold. A Kapcsolódás tanfolyam ehhez a folyamathoz segít hozzá.