Intelligent Thinking System

VÁLASZ PROBLÉMÁINK TELJESSÉGÉRE

Tudatválság

Az ember jelenlegi gondolkodásmódjának segítségével meghódította a természetet, fénysebességgel fejlődik a mesterséges intelligencia területén, és számtalan, a fizikai világban jelentkező akadályt győzött már le. Azonban egyvalamire a mai napig sem volt képes. Hogy pszichológiai szükségleteit és konfliktusait megoldja. Ugyanis technikai fejlődése ellenére félelmei és szorongásai újra és újra ismétlődnek, élete pedig továbbra is feszültségekről és konfliktusokról szól. Ez tény. Vajon létezik-e kiút..?

Tudatválság

Az ember jelenlegi gondolkodásmódjának segítségével meghódította a természetet, fénysebességgel fejlődik a mesterséges intelligencia területén, és számtalan, a fizikai világban jelentkező akadályt győzött már le. Azonban egyvalamire a mai napig sem volt képes. Hogy pszichológiai szükségleteit és konfliktusait megoldja. Ugyanis technikai fejlődése ellenére félelmei és szorongásai újra és újra ismétlődnek, élete pedig továbbra is feszültségekről és konfliktusokról szól. Ez tény. Vajon létezik-e kiút..?

INTELLIGENT THINKING SYSTEM

AZ INTELLIGENS GONDOLKODÁS RENDSZERE

“Amikor látszólag boldogok vagyunk,  a mélyben akkor is gyökeret verve ott hever a bánat. Ezért ahhoz, hogy végleg felszámolhassuk, tiszta és egyszerű, azaz intelligens elmére van szükségünk…”

TUDATVÁLSÁG

Az ember jelenlegi gondolkodásmódjának segítségével meghódította a természetet, fénysebességgel fejlődik a mesterséges intelligencia területén, és számtalan, a fizikai világban jelentkező akadályt győzött már le. Azonban egyvalamire a mai napig sem volt képes. Hogy pszichológiai szükségleteit és konfliktusait megoldja. Ugyanis technikai fejlődése ellenére félelmei és szorongásai újra és újra ismétlődnek, élete pedig továbbra is feszültségekről és konfliktusokról szól.

Ezért valójában nem gazdasági, társadalmi vagy klímaválságról kell beszélnünk, hanem az emberi tudat óriási mérvű zavarodottságáról, melynek következtében szisztematikusan teszi tönkre mind önmagát, mind pedig környezetét. Mindeközben lelki vívmányaink – vallásaink, pszichológiai és egyéb segítő módszereink – cserben hagytak minket, és tartalom nélküli üres szavakká váltak. Így aztán az ember bárhogy is igyekszik, a bánat úgy követi őt, akár az árnyék.

Ezért annak érdekében, hogy életünk minden területén gyökeres változás történhessen, nélkülözhetetlen egy radikális, mindenben megújuló szemléletmód megszületése és kibontakozása. Vagyis olyan emberekre van szükség, akik képesek kreatívan és új módon, mindenféle eszme és minta nélkül megközelíteni és rendbe tenni e zűrzavart. Erre viszont csak akkor leszünk képesek, ha gondolkodásmódunk új szintre emelkedik elhagyva azt, ami már elavult.

 

ÁTOKKÁ VÁLT ÁLDÁS

Az ember sokféle módon próbálta már rendbe tenni problémáit. Azonban bármilyen ötlete is támadt, bármilyen alaposan átgondolt, kifinomult módszereket talált ki, élete továbbra is küzdelem maradt. Küzdünk a pénz megszerzésért vagy annak megtartásáért, küzdünk, ha alkalmazkodnunk kell munkatársainkhoz, főnökeinkhez, ügyfeleinkhez vagy az épp aktuális politikai rendszerhez, küzdünk amikor figyelemre vágyunk, és küzdünk akkor is, amikor érvényre szeretnénk juttatni, hogy épp mit érzünk és mit gondolunk.

A ludas egyértelműen látásmódunk minősége. Kutatások alapján a jelenlegi gondolkodásmódunkat egy nagyjából 70 ezer évvel ezelőtt áldásként beköszöntött egyszeri kognitív forradalomnak köszönhetjük. Az így átalakult intellektus elsődleges funkciója a fizikai világ teljesebb és átfogóbb megértése, uralma és használata volt. Ezért értelmünk legfőképp az anyaggal kapcsolatos nehézségek megoldásában fejlődött rohamtempóban. Azonban a fizikai világban jelentkező nehézségek rendezését célzó duális gondolkodásmódunk már képtelen volt megállni a helyét a pszichén belül jelentkező problémákkal kapcsolatban. Így az áldásból idővel átok lett. Hogy miért? Ennek megértéséhez, elsődlegesen az kell látnunk, hogy miként gondolkodunk.

 

A KETTŐSSÉG KOLONCA

A gondolkodás az agyban tárolt emlékek, tapasztalatok és ismeretek alapján adott válaszreakciók folyamata. Ezért sémákhoz kötődik, azaz determinált, ennek következtében pedig csak meghatározott keretek között képes működni. Olyan, akár egy algoritmus. Egy egymásra épülő, szabályozott és engedélyezett lépések sokaságából álló, aprólékosan kidolgozott útmutatás.

Mivel ez a séma a fizikai világ kihívásaira tökéletesen megfelelt, így ennek fenntartása és megőrzése az elme számára elengedhetetlenné vált.  Így aztán tudatunk e dualis látásmódot egyszerűen áthelyezte a psziché világába is. Vagyis annak ellenére választotta szét a létezést külsőre és belsőre, illetve „én-re” és annak környezetére, hogy ez szükségszerű lett volna.

Ennek pedig végzetes következményei lettek. Ugyanis a pszichológiai szinten létrejött szétválasztás által állandósult a szembenállás és a kontroll, melynek eredményeképp egyre szerteágazóbbá váltak a lelki zűrzavarok. Persze igyekeztünk erre is megoldásokat találni, azonban az a látásmód, amely a materiális világ problémáira zseniális és lenyűgöző ötletekkel bírt, a psziché területén megjelenő, a kettősség bizonytalanságából származó ezernyi problémával kapcsolatban már csak téblábolt, és félmegoldásokkal tudott előrukkolni. Így aztán tehetetlenül állt szemben az általa létrehozott káosszal.

És ez a folyamat a mai napig sem szűnt meg. Ugyanis a nehézségeink megoldására kitalált pszichológiai és alternatív módszereink változatlanul annak a duális gondolkodásmódnak a termékei, amely alaptermészete végett csak részekben képes érzékelni. Ezért aztán nincs mit csodálkoznunk azon, hogy folyamatosan csődöt mondanak, és legfeljebb csak a nyomáscsökkentés, azaz a félmegoldások szintjéig jutnak el.

 

A HAJTHATATLAN KALAUZ

A kérdés tehát adott: vajon be kell-e érnünk ezzel, vagy gondolkodásmódunk képes egy új szintre lépni? Valójában azonban nem az a lényeg, hogy képes-e, hanem az, hogy van-e más lehetősége. A tény pedig az, hogy nincs. Azaz, vagy tovább erőltetünk valamit, ami látható módon eredménytelen és determináltságából kiindulva változatlan marad, vagy búcsút intve neki tovább lépünk.

Egy vonaton hiába álmodozunk arról, hogy hova szeretnénk eljutni, ígyis úgyis ott kell leszállnunk, ami már az indulásnál, mint célállomás meg volt határozva. Minden más csak képzelgés lesz és szemfényvesztés. Ha pedig egyszer már „felszálltunk” és robogunk, csak két lehetőségünk marad. Vagy tovább utazunk, vagy pedig meghúzzuk a vészféket, és leszállunk. Ha tovább maradunk, nincs miről beszélni, hisz a végállomás determinálva van. Azonban, ha leszállunk, kezdetét veheti egy új minőségű élet.

Természetesen a „leszállás” a legnehezebb feladat, mivel fülkéinket az idő múlásával egyre kényelmesebbé tettük. Azt pedig, hogy a „kalauz” hajthatatlan és fizetnünk kell neki, már megszoktuk. Még akkor is, ha a fizetség, amit bevasal rajtunk, az állandó konfliktusaink, félelmeink és bánataink.

 

EGY KÉPESSÉG FELÉLESZTÉSE

Lehet tehát, hogy a jelenlegi gondolkodásmódunk által rendelkezésünkre álló végtelen tudás segítségével csodás társadalmakat építhetünk fel, azonban addig, amíg nem tudunk lelki problémáinkra teljes válasszal szolgálni, életünk újra és újra össze fog roppanni.

Ahhoz, hogy látásmódunk egy új szintre emelkedhessen, azaz „le tudjunk szállni a vonatról”, szükségünk van egy komolyabb svédcsavarra. Mégpedig egy olyanra, amely az alapokig képes lebontani azokat az instabil szemléleteket, melyeket pszichológiai problémáink megoldására kitaláltunk. Ezek után újra alapozhatunk, végezetül pedig felébresztünk egy feledésbe merült adottságunkat. A megértés által létrejövő kollektív felismerés képességét.

Első lépésként magát a gondolkodás rendszerét kell részletesen és mélységeiben megismernünk. Ugyanis minden probléma csak addig megoldhatatlan, amíg meg nem értjük az elmét, amelyik gondolkodik róla. Ehhez pedig egy igen kényelmetlen dolgot kell felvállalnunk. A megkérdőjelezés kockázatos világát.

A megkérdőjelezés nem azt jelenti, hogy valamivel kapcsolatban azt mondjuk: „ezzel nem értek egyet”, hisz ez csak önigazolási játszmákhoz fog vezetni. A helyes megkérdőjelezés azt jelenti, hogy kételkednünk kell a saját, vagy bárki más tapasztalatainak helyességében, legyen az az illető bármilyen tekintéllyel bíró személy is.

Ha pedig egyszer elkezdünk őszintén kérdezni, érdeklődni és figyelni, elménk élessé válik, ám reakciója mégis a nyugalom lesz. Ugyanis érzékelni fogja, hogy most nem a megszokott folyamatok zajlanak, hanem valami egészen más történik. Azaz nem a gondolatok séma szerinti követésének rutinja, hanem a kreatív felfedezés kirobbanó mivolta. Ennek következtében pedig felszabadul bennünk a teremtő Intelligenciánk.

E képességünk felfedezéséhez segít hozzá az Intelligens Gondolkodás Rendszere.

ITS – AZ INTELLIGENS GONDOLKODÁS RENDSZERE

Az Intelligens Gondolkodás Rendszere nem a részrehajlás, az ítélkezés vagy a minősítés képessége, hanem annak látása és megértése, ami az adott helyzetben történik. Úgy ahogy van, nem pedig úgy, ahogy azt elképzeljük. Tehát tényszerűen. Ezért az ITS használatához minden pillanatban érzékenynek és fogékonynak kell lennünk függetlenül attól, hogy miről milyen elővéleménnyel bírunk.

Az Intelligens Gondolkodás Rendszere már nem a megszokott sémák mentén halad, így segítve elő azt, hogy kognitív képességünk új szintre emelkedhessen. Arra a szintre, ahol már nem az önvédelem ravasz játszmái zajlanak, hanem az elme és a szív teljes harmóniája valósulhat meg. Jellemzője az egyszerűség és tényszerűség, ezért a részleges problémamegoldás helyett az egyéni élet egészében történő átalakulásához segít hozzá. Támogatásával egyedüli módon lelhetünk rá azokra az ambivalens szerveződésekre, melyek eltakarják előlünk a kollektív felismeréshez való eljutás képességét.

Az ITS segítségével egyedülálló módon láthatunk rá a legmélyebb szinteken húzódó rejtett tudatmozgásokra, az elme viselkedésének sémamechanizmusaira. Ezenkívül világossá tesszük a gondolkodás természetét is, melynek következtében felfedezhetjük majd a rend forrását, és rálelhetünk az időtálló, valódi békére.

 

VÉGSZÓ GYANÁNT

Az élet egységbe rendezett megértése nélkül az egyéni és közös problémáink csak mélyülni fognak, környezetünket tovább romboljuk, és egyre nagyobb válságokat hozunk létre. Ennek következtében pedig egy olyan világot fogunk teremteni, ahol gyermekeink a félelem, a rettegés és az erőszak közepette fognak élni.

Vajon akit nem csak a szavak szintjén, hanem valójában szeretünk, annak ilyen életet kívánnánk…?

Feladatunk tehát adott. Ne csak tudósok, munkások, igazgatók és beosztottak, ne csak anyák és apák, tanítók és terapeuták, vallási vezetők, hívők és ateisták, hanem elsődlegesen emberek legyünk. Félelemtől mentes nők és férfiak, akik szabadon gondolkodhatnak, megértve így az életet, ezen keresztül pedig problémáikat és nehézségeiket.

Erre viszont csak akkor leszünk képesek, ha gondolkodásmódunk új szintre emelkedik elhagyva azt, ami már elavult, felébresztve ezzel a szunnyadó Intelligenciánkat.

 

 

EHHEZ SEGÍT HOZZÁ AZ INTELLIGENS GONDOLKODÁS RENDSZERE

ITS KÉPZÉS

Pszichológiai és egyéb módszereink ugyanannak a gondolkodásmódnak a termékei, amely magát a problémát is létrehozta. Ez tény. Épp úgy, mint ahogy az is, hogy egyetlen lelki gond sem oldható meg ugyanazon a szinten, amelyen az létrejött. Ezért ha segítői tevékenységedben valódi áttörésre vágysz, kognitív képességednek új szintre kell lépnie.  Az ITS szemlélete pontosan ebben segít. 

KAPCSOLÓDÁS TANFOLYAM

Élni annyit jelent mint kapcsolódni. Vagyis problémáink gyökere valójában a kapcsolatokban rejlik. Tehát ha megértjük kapcsolatainkat és ezáltal képessé válunk arra, hogy teljes egészében megismerjük az életet, felfedezhetjük Intelligenciánkat. Ezáltal pedig gondjainkra már nem a félelem által tekintünk, hanem az elme és a szív harmóniáján keresztül. A szeretet pedig minden nehézséget felold. A Kapcsolódás tanfolyam ehhez a folyamathoz segít hozzá.

csatlakozz te is!

Ha tetszik az oldal és érdekel egy új gondolkodásmód, csatlakozz Te is Facebook oldalunkhoz és oszd meg másokkal is!