intelligent thinking system

ITS MentorPROGRAM

egy új életpálya kezdete

ITS MENTORING

– innovatív szemlélet 

– egyedülálló támogatás

– hatékony együttműködés

TOVÁBB

3

“Bölcsesség sohasem a helyes válaszok megtalálásához, hanem a megfelelő kérdések felfedezéséhez kell.”

ITS MENTORPROGRAM

A SEGÍTŐK ÚJ GENERÁCIÓJA

Intelligent thinking system

Alapfogalmak

A Mentor (kísérő – támogató) – általános meghatározása

A mentor szó a görög mitológiából ered, jelentése: nevelő, tanító, tanácsadó, atyai jó barát. Mai köznapi értelemben véve a Mentor olyan támogató, aki különböző életnehézségek során nyújt segítséget, és ad egyfajta “iránymutatást” Mentoráltja számára. Másként megfogalmazva: a Mentor, mint személyes kísérő, egy megoldásra váró élethelyzetben nyújt támaszt Mentoráltja számára. Mindezt úgy teszi, hogy a Mentorált fejlődésének elősegítését tartja szem előtt. Ahhoz, hogy ez megvalósulhasson, egy kifejezetten erős bizalmi légkörnek kell megszületnie, továbbá még fontos szerepet játszik a személyes szimpátia és az önkéntesség is.

A Mentorált (pártfogolt) – általános meghatározása

A Mentorált a mentorprogram során az úgynevezett “útitárs” szerepét tölti be. Másként megfogalmazva, a Mentorált az a személy, aki útkeresése során elakadt, és a továbblépéshez keres támogatást. A Mentorált mentálisan egészséges ember, tehát nem szenved pszichés, illetve mentális problémától, így nem áll pszichoterápiás kezelés alatt sem.

A mentorálás folyamata

A Cambridge egyetem értelmezése szerint, mentorálás egy félig strukturált irányítási rendszer, amelyben az egyik ember megosztja tudását, készségeit és tapasztalatait, hogy a hozzá forduló embernek (Mentoráltnak) segítséget nyújtson az életében és/vagy karrierjében. A mentorálás lehet rövid távú, de lehet éveken át tartó folyamat is, ugyanis nincs megszabott időkerethez vagy gyakorisághoz kötve, csak a Mentorált igénye határozza meg.

Egy másik megfogalmazás szerint a mentorálás  egy olyan pártfogói kapcsolatot jelent, amelyben a Mentor közösen dolgozik a Mentorálttal, útmutatást, támogatást és tanácsokat nyújtva. A mentorálás lehet kötetlen formájú, azaz természetes, illetve formális, tehát szervezett keretek között zajló. A mentorálás közben a Mentor a Mentorált egyéni igényeit követve nyújt útmutatást és támaszt. A mentorálás közben a végső döntés mindig a Mentorált kezében van. Formáját tekintve a mentorálás megvalósulhat személyes találkozások által, de szükség esetén akár telefonon vagy  skype útján is létrejöhet. Természetesen a személyes találkozás a leghatékonyabb segítségnyújtási forma.

ITS mentorprogram

ITS Mentorprogram

Az ITS mentorprogramot elvégzett terapeuta, illetve tanácsadó elkötelezett, önzetlen, de elsősorban inspiráló szemléletű egyén, aki tisztában van  saját határaival és képességeivel, és aki inkább felfedez, mintsem követne. Vagyis olyan egyén, akinek nem arra van igénye, hogy mint felettes lény meggyőzze Mentoráltját, hogy miről mit kellene gondolnia és követésre bírja őt annak ígéretével, hogy ezáltal majd gondjai megoldódnak. Hanem egészen más miatt elhivatott. Hogy megteremtse annak lehetőségét, amin keresztűl pártfogoltja felfedezheti, a saját kreatív problémamegoldó képességét. Vagyis egy olyan tanulási folyamatba vonja be Mentoráltját, amely már nem arról szól, hogy miként bővitse ki a már meglévő ismereteit, hisz ez gépiessé és merevvé teszi az elmét, hanem épp ellenkezőleg. Egy olyan folyamathoz segíti hozzá, amely élő, eleven és ezáltal roppant energiával bír.

Mivel az információ felhalmozása mechanikus válaszadásra kényszeríti az elmét – sokszínű és változatos gondjainkat pedig nyilvánvaló, hogy rugalmatlan sablonválaszokkal nem lehet megoldani (lásd: a múlt elemzésére épülő rendszerek) –  így az ITS szemlélete, amely valósághű, rugalmas és az élő, eleven kapcsolódási pontokkal foglalkozik – kivételes jelentőséggel bír az egyén életében megjelenő elakadás átlátásában és egyúttal megoldásában.

Az ITS Mentorprogramot használó terapeuta illetve tanácsadó a Mentoráltat semmiről sem akarja meggyőzni. Nem ad tanácsokat és útmutatásokat, és nem lesznek pontokba szedett, célok elérését segítő – lépésekre bontott – megoldások sem. Helyette inkább közösen értik meg annak lényegét, hogy mennyire fontos együtt lenni és együtt gondolkodni. Ugyanis amikor két ember valóban együtt van és az életről – gondjaikról és problémáikról – őszintén beszélgetnek és együtt gondolkodnak, ha kapcsolatukat nem a remény, nem a félelem és nem is az önsajnálat mozgatja, hanem a kialakult élethelyzet megértése iránti természetes kíváncsiság, minden probléma azonnal láthatóvá és érthetővé válik. És ha tisztán, tényszerűen látjuk, hogy mi az, ami történik – ami nem azonos azzal, hogy különböző okokra hivatkozunk – akkor elakadásaink alól végleg felszabadulhatunk. Ezért az ITS Mentorprogram alatt elsődlegesen a kapcsolati egyensúly megőrzésére helyeződik a hangsúly.

Az ITS Mentorprogram használata során a terapeuta, illetve tanácsadó segít a hozzá forduló Mentorált teljes gondolkodási folyamatának feltérképezésében, ezáltal pedig láthatóvá tudja tenni azokat az ambivalens szerveződéseket, melyek mentén a Mentorált értéktorzulásai, ennek következtében pedig elakadásai létrejöttek. Ezenkívül elősegíti, hogy a hozzá forduló Mentorált rátaláljon azon képességére, melynek segítségével felszínre hozhatja saját kreatív Intelligenciáját. Mindezt pedig közösen teszik meg, együtt gondolkodva és együtt figyelve. Ennek következtében pedig a Mentorált kognitív képessége nem megváltozik, hanem egy új szintre lép, elhagyva ezzel azt, ami paradox módon egyben problémáinak forrása is.

Az ITS Mentorprogramon elsajátítható szemlélet az élet minden területén felhasználható annak érdekében, hogy elakadásainkon túlléphessünk.

csatlakozz te is!

Ha tetszik az oldal és érdekel egy új gondolkodásmód, csatlakozz Te is Facebook oldalunkhoz és oszd meg másokkal is!