ITS MENTORKÉPZÉS

ITS – Tanácsadói Képességfejlesztő Mentorprogram

 Az NSZFH (Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési hivatal) által engedélyezett képzés.

A következő 15 napos ITS képzés időpontjai:

2020. november 20-21-22., december 4-5-6., 2021. január 8-9-10.,

január 29-30-31., február 19-20-21.

ITS MENTORKÉPZÉS

LÉPJ ÚJ SZINTRE!

Felelősség

Vajon mi az, ami pszichológusainkat és alternatív segítőinket valójában foglalkoztatja? Mi az, ami tevékenységükre igazából jellemző?

Megkérdőjelezés

A változás első lépése – belépni a megkérdőjelezés veszélyekkel teli világába. Hisz addig, amíg megtévesztem önmagam, másokat is meg fogok téveszteni.

Intelligencia

Az intelligencia az elme és a szív teljes és tökéletes harmóniáját jelenti. Vagyis az értelemnek, érzelemnek és cselekvésnek együttes összhangját.
ITS MENTORKÉPZÉS – LÉPJ ÚJ SZINTRE

A SEGÍTŐK ÚJ GENERÁCIÓJA

“Ha képesek vagyunk felébreszteni az egyénben a kollektív Intelligencia képességét, akkor a megértés folyamatának segítségével megszűnhetnek konfliktusainak valódi okai. Ezzel pedig véget érhet a küszködése azért az ideáért, ami voltaképp nem is ő…”

ITS MENTORKÉPZÉS

AZZAL FOGLALKOZIK, AMI FELETT MINDENKI ELSIKLIK 

FELELŐSSÉG

Úgy vélem, minden józanul gondolkodó embernek komolyan el kellene kezdenie aggódnia azon, hogy milyen jövő vár ránk. Mindez kiváltképp érvényes a társadalom lelki egészségéért „felelős” emberekre. Ezért nyíltan fel kell tennünk a kérdést – még akkor is, ha ez sokak számára kényelmetlenséget okoz. Vajon mi az, ami pszichológusainkat, terapeutáinkat és alternatív segítőinket valójában foglalkoztatja, mi az, ami tevékenységükre igazából jellemző.

– Az ember jövőjével kapcsolatban aggódnak, vagy inkább csak azon, hogy az egyén továbbra is megfeleljen különböző eszméknek, és társadalmi elvárásoknak.

– Egy újkeletű gondolkodásmód megteremtésében segédkeznek, vagy inkább a régi sémák új köntösbe való öltöztetése a fontosabb számukra.

– Azt a duális gondolkodásmódot támogatják, amely egyben  problémáink forrása is, vagy készen állnak az embert átvezetni a következő kognitív forradalmon.

A helyzet roppant aggasztó. Ugyanis látható módon jóval nagyobb többségben vannak azok, akik kényelmük és félelmeik végett inkább a megszokott gondolkodási struktúrákat erősítik tovább, mintsem a tudat felszabadításában segédkeznének. Ezzel pedig tovább támogatják azokat a szemléleteket és teóriákat, melyek – paradox módon – válságainkért felelősek. Ennek következtében pedig a valódi támogatás helyett csak tovább mélyítik az így is kaotikussá vált emberi életet.

FELSZABADÍTÁS HELYETT VISSZAILLESZTÉS

Problémamegoldó módszereink elképzelései szerint, ha az érzelmek mögött meghúzódó gondolatainkat sikeresen átalakítjuk, képesek leszünk gondjainkat feldolgozni, ezáltal pedig megoldani. Azaz traumáinkhoz szorosan kapcsolódó érzelmeink – feszültség, félelem, düh, szorongás stb. – mint negatív töltetek aktivitása csökkenhet, elősegítve ezzel az átélt élmény integrálását. Mindemellett úgy gondolják, hogy a boldogság, az elégedett élethez való hozzáállás különböző technikák és eljárások segítségével gyakorolható és elsajátítható.

Tehát a legtöbb “megoldóképlet” valahogy így hangzik: keresd meg problémád okát a múltadban, majd pedig transzformáld át a megtalált „rosszat” valami “jobbra” – annak hitével, hogy ezzel majd megteremted a változást.

Ugyanakkor a gyakorlat egészen mást mutat. Módszereink igaz, hogy valamennyit segíthetnek például a szorongás ellen, és lehet hogy egy kicsit kedvesebbek leszünk párunkhoz vagy munkatársainkhoz – és még fel lehetne sorolni néhány felszínes dolgot – azonban jelentős fordulatra képtelenek.

 

Teóriáink jelentősebb tévedései :

1. Miközben az ember konfliktusainak forrása a „meg kell tennem” és a „nem szabad megtennem” kettősségéből ered, módszereink az emlékezés – okkeresés  – átalakítás hármas folyamatán keresztül, paradox módon épp úgy a „tagadás” és az „elfogadás” irányába terelik a támogatást kérő embert. Tehát valójában a segítséget kérőt pontosan ugyanabba a helyzetbe kényszerítik vissza, ahol maguk a problémák létrejöttek. Erről szólnak a különböző meditációs és hipnózis technikák, a múlt analizálásának különböző formái, például a transzgenerációs elméletek, és még számtalan alternatív technika.

2. A megkérdőjelezés hiánya, azaz nem veszik figyelembe a „ha megtévesztem önmagam, én magam is megtévesztek másokat” tényét. Vagyis a terapeuták és segítők többsége anélkül fogad el és alkalmaz különböző elméleteket és módszereket, hogy kételkedne azok helyességében. Ez pedig nem csak hogy abszolút felelőtlenségre vall, hanem azt üzeni: fontosabb az eszme, mint maga az ember.

3. Nem a valódi nehézséggel foglalkoznak, hanem annak visszhangjával, vagyis a problémák tükröződésével.

4. A rendszer megértése helyett annak tartalmának értelmezésében vesznek el, tehát a tények helyett fontosabbá váltak a szimbólumok.

5. Evidensnek tartják, hogy a gondjainkkal együtt kell élnünk (lásd: elfogadás-effektus).

6. A minősítés állapotának fenntartása. Amikor az elemző elkülöníti magát alanyától – okkeresés folyamata – ellentétet hoz létre, amely minősítést eredményez.

Mindezek pedig egy dolgot jelentenek. Hogy segítő módszereink ugyanannak a duális gondolkodásmódnak a termékei, amely magát a problémát is létrehozta. Az pedig nyilvánvaló, hogy egyetlen nehézség sem oldható meg ugyanazon a szinten, amelyen az létrejött.

Hisz felemelni önmagunkat székestül úgy, hogy közben azon ülünk – képtelenség.

Tehát terapeutáink legtöbbje a „segítség” égisze alatt az egyén felszabadítása helyett egyértelműen a visszaillesztés folyamatát támogatja.  Ez pedig egyáltalán nem annak a jele, hogy klienseikkel őszintén és tiszta szívből azon dolgoznának, hogy közösen megtudják – létezik-e másfajta életmód azon kívül, mint ahogyan most élünk.

 

A HELYES SORREND VISSZAÁLLÍTÁSA

Vajon, ha komolyan vennénk a felelősségünket és valóban segíteni szeretnénk nem csak önmagunknak, hanem másoknak is, mi lenne a helyes út? Sokan tették már fel ezt a kérdést, de legalábbis hasonló jellegűeket, amivel kapcsolatban számtalan megoldás látott már napvilágot. Elég csak módszereink sokaságára gondolni. Azonban bármilyen választ is találtunk, habár sokszínűek voltak, továbbra is ugyanazon a gondolati síkon születtek meg, ahol a problémák is létrejöttek. Így nyilvánvaló módon amit igazságként érzékeltünk, azok csupán rejtett vágyaink hamis tükörképei voltak.

Akkor hogyan tovább?

Mivel az igazságot soha nem lehet közvetlen mód megtalálni, ezért a helyes lépés egyértelműen a kérdés megfordításában rejlik (lásd: Inverse-eljárás). Vagyis soha nem arra kell kíváncsinak lennünk, hogy mi lenne a helyes út és mit kellene tennünk, hanem ezek ellentéte. Minden esetben azt kell megtudnunk, hogy mi az, amilyen irányba ne menjünk, és amit semmiképp se tegyünk. Ezt pedig csakis  a helyes sorrend visszaállítása által létrejövő megértés segítségével fedezhetjük fel.

Tehát soha nem az a megfelelő kérdés, hogy miként szabadulhatnánk meg problémáinktól, hanem az, hogy miként ébresszük fel Intelligenciánkat, amely felszabadíthat minket nehézségeink alól.

Az Intelligencia az elme és a szív teljes és tökéletes harmóniáját jelenti. Vagyis az értelemnek, érzelemnek és cselekvésnek együttes összhangját. Ezért amikor intelligensen működünk, semmit sem akarunk megváltoztatni vagy valamilyenné átformálni. Ennek következtében pszichikai mozgásterünk roppant mód kitágul, és a valódi problémát látjuk meg, nem pedig annak visszhangját. Mivel ezzel kikerüljük a minősítés torzító hatását és az Én identifikáló folyamatát, rátalálhatunk a valódi teljességre. Ekkor elménk felszabadul, és alkotó módon, mindenféle küzdelem nélkül felismeri az őt akadályozó tényezőket, amiken aztán könnyedén keresztülhatolva új életet teremt. Mindezt pedig bármiféle igazodás, alkudozás és módosítás nélkül teszi meg.

 

A SEGÍTŐK ÚJ GENERÁCIÓJA

Az ITS  Mentorképzés során megismerhetővé és elsajátíthatóvá válik az az egyedülálló szemlélet, melynek segítségével a pszichikai mozgástér kitágul, és szabad utat nyerhet Intelligenciánk, melynek következtében az értelem, érzékelés és cselekvés egymással összhangba kerülnek, azaz egyetemleges rend teremtődik. És ahol rend van, ott élet van. Helyesebben mondva: élet csak ott van, ahol rend van.

Az ITS  Mentorképzés két részből áll:

– Elsőként közösen elindulunk a „ha megtévesztem önmagam, másokat is megtévesztek” kockázatos útján, és megismerhetővé válik az a szemlélet, amely már nem kötődik a hagyományos, kettősség elvéhez szokott gondolkodásmódhoz. Ezek után működésbe hozzuk azt a képességet, amely mindenkit elvezet majd a kollektív Intelligencia felébresztéséhez. Általában ez egymástól eltérő, vagyis egyéni ritmusban valósul meg.  Végezetül pedig közösen fedezzük fel az elme funkcionális szerkezetén keresztül azokat a paradox Én-folyamatokat, melyek az emberi konfliktusokért felelősek. Így a képzésen résztvevők önmaguk által, szabadon juthatnak majd el oda, ahol a teljes megértés állapotát tapasztalhatják meg. Mindezeket pedig egyedi gyakorlatokon keresztül tesszük kézzelfoghatóvá, mint például a Fogalom-térkép, a Generációs-hívószó, a Steams technika, vagy az Inverse-táblázat (Lásd:Paradox-Pszichológia).

– Másrészt pedig elsajátítjuk annak módját, hogy miként lehet mindezt egy nehézséggel küzdő ember javára fordítani. Vagyis hogyan lehet az ITS szemléletét a gyakorlatban úgy hasznosítani, hogy a segítséget kereső egyén már ne egy rejtett visszaillesztés áldozata legyen, amit változásnak állítunk be, hanem ennek épp ellenkezője valósuljon meg. A felszabadulás következtében létrejövő teljes átalakulás, függetlenül az adott probléma mikéntjétől. Többek között ebben segítenek majd a Múlt-emlék paradoxon, a Preventáló vágy, az Állapotrejtőzés folyamatrendszere, a Socks-Shock módszer, és a Bázismag semlegesítésének gyakorlatai.

Ha képesek vagyunk felébreszteni az egyénben a kollektív Intelligencia képességét, akkor a megértés folyamatának segítségével megszűnhetnek konfliktusainak valódi okai. Azaz véget érhet a küszködése azért az ideáért, ami voltaképp nem is ő.

ITS – INTELLIGENS GONDOLKODÁS RENDSZERE

Az ITS – Intelligens Gondolkodás Rendszere nem a gondolatok elemzésével, illetve azok átalakításával foglalkozik, hisz az egyértelműen téves és helytelen teória, hanem valami egészen mással. Egyedülálló módon képes megtalálni a különböző viszonyulási pontokon keresztül azokat a tudatos és öntudatlan ambíciókat, melyek mentén értéktorzulásaink létrejönnek. Ennek hatására pedig létrejön a kollektív megértés állapota, ami minden embert képes kivezetni a káoszból. Egészében, nem pedig részlegesen. Tehát nem a visszaillesztés folyamatát támogatja, hanem – a felszabadítás útján – a teljes élet átfordulásához segít hozzá.

HOGYAN TESZI MINDEZT?

Abban az esetben, ha képesek vagyunk egy adott élethelyzetedben lebuktatni az “Én” önmagának ellentmondó játszmáit, akkor az így létrejövő, roppant energiákat felszabadító felismerések révén megszakíthatjuk kapcsolatunkat a problémáink központi forrásával.

Magyarán, ha felismerjük azokat a paradox cselekvési folyamatokat, melyek érték-torzulásainkat létrehozzák, teljes valóságában láthatjuk konfliktusaink motivációit. Márpedig, amikor az ember ráébred – nem csak részlegesen, hanem teljességében – arra, hogy mindaz, amit tesz nem csak hogy értelmetlen hanem abszurd is, azonmód véget vet az egész folyamatnak. Függetlenül attól, hogy milyen okkal jött létre. Mindezt önmagától teszi, mindenféle kényszer nélkül. Ez a megértésen keresztül létrejövő érzékelés pillanata, vagyis az Intelligencia virágzása.

Tudatára ébredni annak, hogy milyenek vagyunk és semmiféle kifogást vagy magyarázatot nem keresni erre, azaz látni cselekedeteink valóságát és annak mindennemű következményeit, ez maga az abszolút felelősség. És ebben a felelősségben már valós szeretet van. Nem pedig képzelt, amely titokban valamilyen haszonra vár. A szeretet pedig, ha valódi, senkit sem fog bántani. Még nyomokban sem.

ITS MENTORKÉPZÉS

 

A KÉPZÉS TEMATIKÁJA

PARADOX-PSZICHOLÓGIA

PARADOX-PSZICHOLÓGIA – A TÉNYEK LÉLEKTANA. BŐVEBBEN

 

 • A pszichoterápia és egyéb ágazatainak anomáliái, buktatói és alaptévedései
 • A Paradox-Pszichológia – a tények lélektana
 • A megfigyelő és megfigyelt kettősségének konfliktusai
 • A lényeges és lényegtelen differenciálása
 • A tényszerű látásmód “technikája”
 • Inverse-rendszer alapjai
 • Kapcsolatrendszerek modellezése
 • Jelképek és szimbólumrendszerek helyes használata
 • Út a Generációs hívószóig
 • A megértés és a felismerés folyamata
 • A fogalomtérkép bemutatása
 • Függőség, kapcsolat, kötődés lélektana a PP szemlélete alapján
 • A figyelem művészete
 • A kapcsolatrendszerek hármas felosztása a PP szemlélete alapján
 • Konfliktusok önfenntartó folyamatai
 • Spontaneitás és érzékelés
 • Szerelem, szex, szenvedély természete
 • A valódi önismeret
 • Paradox folyamatok megtalálásának folyamata
 • A remény és a birtoklás folyamata a PP személete alapján

INTELLIGENT THINKING SYSTEM ALAPOK

 • Az emberi lét hármas felosztása: agy-ego-elme
 • Az „ÉN” létrejöttének folyamata, működésének mechanizmusa és természete
 • Öröklött minták folyamatrendszerei
 • Az „ÉN” alapmotivációi, kapcsolódási pontjainak folyamatdinamikája
 • Az Elme funkciója, mozgásainak iránya
 • Az Elme és az „ÉN” viszonypontjainak feltérképezése
 • Az „ÉN” idő- és téralkotó funkciója
 • A gondolatok keletkezésének folyamata
 • A gondolatkötődések létrejötte/horgonypontok
 • A gondolkodásmód irányainak érzékelése
 • A logika szerepe és természete
 • Az emlékek kialakulása és funkciója
 • Mi a tudat
 • Tudat, tudatalatti és a kollektív tudattalan viszonyai
 • A tudatalatti mozgásának és irányainak megfigyelése
 • Az „ÉN” központosító mechanizmusa
 • Az információáramlás három szintje
 • A psziché energiafelvételének folyamata
 • Az ideák kollektív szerepe a hétköznapok során
 • Válaszreakciók törvényszerűségei
 • Az elme paradox állapotainak feltérképezése

ITS MENTORKÉPZÉS

 • Mentorálási folyamatok modellezése
 • Problémafeltárás az Inverse-rendszer segítségével
 • Ismerkedés az Inverse táblázattal
 • Cselekvési torzulások felderítése
 • Transzformációs módszerek használata, és azok korlátjai
 • A tényszerű feltárás folyamata / kérdezéstechnikák az Inverse-rendszer alapján
 • A Generációs hívószó használata mentorálás során
 • A Csúcspont energia állapotának elősegítése
 • A fogalomtérkép használata a szavak mögöttes tartalmának megértéséhez
 • A félelem folyamat-mechanizmusa és szerveződései
 • Hatalom, becsvágy, irigység folyamatai
 • Érzékelés gyakorlata/Út az Intelligencia felé
 • Boldogság, öröm, fájdalom és szomorúság folyamatai
 • Alkalmazkodás helyett változás
 • A változás dinamikája az ITS személetet alapján
 • Mi a vágy, miként funkcionál
 • Hazugság folyamatai
 • A figyelem természete
 • Az egyszerűség állapota
 • Az elme valódi szerepe
 • Önámítás folyamatainak lebuktatása
 • Énközpontú tevékenységek feltérképezése
 • A hit torzító ereje
 • A vágy tükröződései
 • A kollektív ösztönérzelmek kapcsolatrendszere
 • Viszonyulási pontok és azok értéktorzulásainak felfedezése
 • Ok-okozat-ok összefüggése, mint paradox folyamatok
 • A múlt-emlék paradoxon
 • Shock-Shok
 • A preventáló vágy
 • Az állapotrejtőzés folyamatrendszere
 • Socks-Shock módszer
 • A bázismag semlegesítésének gyakorlata
 • Párkapcsolatok rejtett dinamikájának felfedezése az ITS szemléletének segítségével
 • Párkapcsolatokban zajló mögöttes folyamatok megtalálása
 • AZ “Én” rendszerének feltörése

ITS MENTORKÉPZÉS

Az NSZFH (Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési hivatal) álal engedélyezett képzés.

CÉLJA

Az ITS Mentorképzés célja, hogy az ITS szemléletének segítségével megteremtődhessen egy újkeletű gondolkodásmód mind az egyéni, mind pedig a csoportterápiák módszertanával kapcsolatban – ezáltal pedig megszülethessen a segítők új generációja.

Az ITS Mentorképzés elvégzése után a résztvevők képessé válnak a hozzájuk forduló személy teljes gondolkodási folyamatának feltérképezésére, és egyedülálló módon láthatóvá tudják tenni azokat az ambivalens szerveződéseket, melyek mentén az egyén értéktorzulásai létrejöttek. Ezenkívül, a mentorálás során elősegítik, hogy a hozzájuk forduló személy rátaláljon azon képességére is, melynek segítségével gondolkodásmódja új szintre léphet, elhagyva ezzel azt, ami paradox módon egyben problémáinak forrása is.

Az ITS Mentorképzés nem követ semmilyen irányzatot, nem integrál és nem is egészít ki. Nem ragad bele a szimbólumok illuzórikus világába, és nem is a múlt felgöngyölítésén keresztül akar megoldásokkal szolgálni – hanem az élő és eleven kapcsolódási pontokkal foglalkozik. Ezért elhatárolódik az analízis bármilyen formában történő alkalmazásán alapuló szemléletektől (pl.: pszichoterápia) és eljárásoktól, illetve azoktól a technikai – módszertani – megoldásoktól is, melyek transzformációra, azaz gondolati átalakításra törekszenek. Mindezek helyett egy olyan stabil, megbízható és hatékony élet-alapot képes megteremteni, amely új távlatokat nyithat gondjainak megoldásával kapcsolatban.

Attól függetlenül, hogy a jelenleg alkalmazott terápiás módszerek és elméletek eredményessége erősen megkérdőjelezhető, az ITS (Intelligens Gondolkodás Rendszere) szemlélete mégis tiszteletben tartja azt. Ezért nem vitatkozni vagy meggyőzni akar, és nem is beszél le senkit egyéb, pszichológiai jellegű kezelések igénybevételéről. Ehelyett, egy minden szempontból egy merőben másfajta utat kíván mutatni azoknak, akik már nem kívánnak élni azokkal a konvencionális és nem-konvencionális módszerekkel, melyek napjainkra elterjedtté váltak.

Mivel az ITS szemlélete már túlmutat a megszokott módszereken, használója egy szokatlanul gyors, hatékony és mély változásokat létrehozó szemlélet birtokába kerülhet. Mindezt természetesen nem csak segítői tevékenysége során tudja majd kamatoztatni, hanem élete minden területén.

 

AJÁNLÁS

Az ITS Mentorképzés neked való:

 • Ha felelősségteljesen gondolkodsz önmagaddal és terápiás munkáddal kapcsolatban.
 • Ha komolyan aggódsz a jövőért.
 • Ha készen állsz a továbblépésre és egy új gondolkodási szintre akarsz lépni.
 • Ha már nem éred be a megszokott magyarázatokkal és elég bátor vagy ahhoz, hogy elindulj a megkérdőjelezés veszélyekkel teli világába.
 • Ha már felfigyeltél és érzékeled a segítői módszerek anomáliáit.
 • Ha lényeges számodra, hogy ne téveszd meg önmagad mert tudod, hogy ezzel másokat is megtévesztesz.

 

KIKNEK SZÓL A PROGRAM?

 • Azoknak, akik egy merőben új életpálya megkezdésén gondolkodnak (ITS-Mentorprogram),
 • Kezdő és gyakorlott szakembereknek,
 • Az önsegítés és a személyes fejlődés iránt érdeklődőknek,
 • Bárkinek, aki új szintre kíván lépni a tanácsadás, illetve a terápia területén.

 

JOGOSULTSÁG

Az ITS Mentorképzés sikeres elvégzése és az eredményes vizsga után a következőkre válhatsz jogosulttá:

 • Munkád során az “ITS -Mentorprogram” kifejezés használata.
 • Az egyéni kísérés (mentorálás) esetén önállóan alkalmazhatod a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatal által nyilvántartásba vett (SZTNH nyilvántartási szám: 006805)  gyakorlatokat (Generációs-hívószó, Inverse-táblázat, Inverse-rendszer, Fogalom-térkép, Socks-Shock módszer stb.), melyeket kizárólag az ITS -Tanácsadói Képességfejlesztő Mentorprogram során ismerhetsz meg, sajátíthatsz el.

 

JELENTKEZÉS

Az ITS – MENTORKÉPZÉSRE (Tanácsadói Képességfejlesztő Mentorprogramra) való jelentkezés alapfeltétele: személyes felvételi előbeszélgetés

A hatékonyság végett a programon résztvevők létszáma korlátozott.

Jelentkezés emailben: jankai.janos@gmail.com

Jelentkezés előtt olvasd el: A Mentor

 

VIZSGA

– 3-5 oldalas összegző tanulmány elkészítése, amely a Generációs-hívószó hétköznapi használatának gyakorlati megtapasztalásáról szól

– Vizsga teszt kitöltése

– Szóbeli vizsga

 

DÍJAZÁS

A teljes képzés díja: 420.000,- Ft/fő

Előleg összege: 120.000,- Ft

Részletfizetési lehetőség az előleg befizetése után 3 X 100.000,- Ft

A képzés ismétlésének díja a teljes képzés 50%-a, azaz 210.000,- Ft/fő

 

IDŐPONTOK, ELÉRHETŐSÉGEK

A következő 15 napos ITS képzés időpontjai: 2020. november 20-21-22., december 4-5-6., 2021. január 8-9-10., január 29-30-31., február 19-20-21.

 

Az ITS Mentorképzés összesen 180 óra, ami tartalmazza az otthoni önálló munkát is.

Az oktatási napok péntek-szombat-vasárnap 10-től 18 óráig tartanak.

A képzés helyszíne: CEU – Közép-európai Egyetem, Budapest, Nádor utca 15.

 

 

TÁJÉKOZTATÁS

Az Intelligent Thinking System Tanácsadói Képességfejlesztő Mentorprogram az NSZFH (Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési hivatal) által engedélyezett képzés.

ITS

Ahhoz hogy életünk minden területén gyökeres változás történhessen, nélkülözhetetlen egy radikális, mindenben megújuló szemléletmód megszületése és kibontakozása. Vagyis olyan emberekre van szükség, akik képesek kreatívan és új módon, mindenféle eszme és minta nélkül megközelíteni és rendbe tenni e zűrzavart. Erre viszont csak akkor leszünk képesek, ha látásmódunk új szintre emelkedik elhagyva azt, ami már elavult.

KAPCSOLÓDÁS TANFOLYAM

Élni annyit jelent mint kapcsolódni. Vagyis problémáink gyökere valójában a kapcsolatokban rejlik. Tehát ha megértjük kapcsolatainkat és ezáltal képessé válunk arra, hogy teljes egészében megismerjük az életet, felfedezhetjük Intelligenciánkat. Ezáltal pedig gondjainkra már nem a félelem által tekintünk, hanem az elme és a szív harmóniáján keresztül. A szeretet pedig minden nehézséget felold. A Kapcsolódás tanfolyam ehhez a folyamathoz segít hozzá.

csatlakozz te is!

Ha tetszik az oldal és érdekel egy új gondolkodásmód, csatlakozz Te is Facebook oldalunkhoz és oszd meg másokkal is!